ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการฟ้องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในเรื่องการรับสินบน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเรียนว่าข้อความที่นำมาลงเผยแพร่นั้นไม่ใช่ข้อความที่เป็นจริง การเผยแพร่ข้อความในลักษณะเช่นนี้ จะทำให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รับความเสียหาย ผู้ที่ได้รับข้อความขอให้หยุดเผยแพร่ สำหรับผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นจนถึงที่สุด