รายละเอียด:

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 43 รายการ ตามไฟล์แนบ
วันที่: 12 มกราคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5