ตามที่มีภาพนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในชุดแต่งกายสีต่างๆ นั้น ขอเรียนชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายก่อนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙