พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์

14/02/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 7 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

13/10/2561

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 7 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรม

สตง.ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ"

12/02/2562

สตง.ลงนามถวายพระพร "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ"

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

08/02/2562

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรอภิปราย ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

08/02/2562

กิจกรรม Kick off การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สตง. ลงนามถวายพระพร “พระองค์โสม”

06/02/2562

สตง. ลงนามถวายพระพร “พระองค์โสม”

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2562

31/01/2562

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2562

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน

30/01/2562

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน

เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ปตง. และ ผตง.

28/01/2562

เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ปตง. และ ผตง.

Pages