รายละเอียด:

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่อง ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
วันที่: 12 มกราคม 2560
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง