รายละเอียด:

เปิดกรุผลสอบสตง. (7) ตรวจโครงการพลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า-ประปา จ.กาญจนฯ ล้มเหลว-เบิกจ่ายเท็จ
วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง