Details

สตง. รายงานผลการตรวจสอบสืบสวนกรณีการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง พบถอนเงินจากบัญชีโดยไม่มีการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 65 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 3.22 ล้านบาท 
Date 9 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวออนไลน์ เนตรทิพย์