สตง. จับมือ สพร. และ สวทช. พัฒนา AI เพื่อการตรวจสอบ

อ่าน 124 ครั้ง

OAG default image

สตง. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่าน 264 ครั้ง

OAG default image

ครบรอบ 104 ปี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่าน 1,497 ครั้ง

OAG default image

Pages