รายละเอียด:

งานวิจัยเรื่อง Audit to Detect Fraud and Corruption: Evaluation of Fight against Corruption and Money Laundering: Lessons Learned from Thailand

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่: 20 มกราคม 2558