รายละเอียด:

ทีฆายุกาโหตุนาถปรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
วันที่: 13 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทีฆายุกาโหตุนาถปรมราชินี