รายละเอียด:

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
วันที่: 12 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา