รายละเอียด:

ผู้ว่าฯ สตง.ในภารกิจ สกัด-จับโกง
วันที่: 1 กรกฎาคม 2561
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์ แทบลอยด์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯ สตง.ในภารกิจ สกัด-จับโกง