Details

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แถลงว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกรณีที่มีการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนโดยกล่าวหาเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่ามีการสอบถ้อยคำผู้ร้องขอความเป็นธรรมกรณีการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระโขนง ในลักษณะ  ชักจูงหรือข่มขู่เพื่อไม่ให้นำไปสู่กระบวนการตรวจสอบ  รวมถึงประเด็นเรื่องการเชิญสอบถ้อยคำโดยไม่มีหมายเรียก นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สตง. ทุกระดับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สตง. ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน ระเบียบวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด  ดังนั้น ทันทีที่ปรากฏข่าวในลักษณะดังกล่าว ในฐานะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงโดยเร่งด่วน และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบและหารือร่วมกันแล้ว

Date 9 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน