Details

สตง. รายงานผลสอบ กรณีเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง พบถอนเงินจากบัญชี 65 ครั้ง เป็นเงิน 3.22 ล้านบาท แจ้ง ป.ป.ช. พร้อมแจ้งนายกเทศมนตรีดำเนิการทางวินัย ล่าสุดเรียกค่าเสียหาย 2.82 ล้านบาท ไล่ออก 2 ราย
Date 10 กันยายน 2563
แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ