Details

สตง.ตรวจสอบ 2 หน่วยงาน ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ พบขาดการติดตามประเมินเครือข่ายที่ได้รับงบฯ 50,000 บาท ช่วยป้องกัน-ดับไฟป่า หวั่นขาดประสิทธิภาพ แนะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การรายงานผล-ปรับแผนงาน

Date 26 พฤศจิกายน 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าว Thai PBS NEWS