Details

สตง.แพร่ผลสอบโครงการประชารัฐสวัสดิการ รบ.บิ๊กตู่ ยุค คสช. ชี้แก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้ผล พบจุดอ่อนระบบคัดกรองผู้ผ่านคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เร่งรีบดำเนินการ ทำให้เกิดช่องว่าง คนมีฐานะได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการด้วย ส่วนผู้มีรายได้น้อยชื่อตกหล่น กรณีร้านธงฟ้าเจอตั้งราคาของเท่าท้องตลาด ไม่นำสินค้าตามรายการที่กำหนดมาขาย จี้หน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไขด่วน  

Date 4 มีนาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา