Details

สตง. ตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงรุดตรวจสอบการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข

Date 26 พฤศจิกายน 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา