รายละเอียด:

สอศ.-สตง.แจงมาตรการสกัดใช้งบฯไม่เหมาะสม
วันที่: 25 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: ไทยรัฐ
สอศ.-สตง.แจงมาตรการสกัดใช้งบฯไม่เหมาะสม