รายละเอียด:

สางปมร้อนเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน! สตง.สั่งตรวจเรียกดูเอกสารเสนอโครงการ3.1หมื่นล.   

วันที่: 24 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา
สางปมร้อนเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน! สตง.สั่งตรวจเรียกดูเอกสารเสนอโครงการ3.1หมื่นล.