รายละเอียด:

เปิดกรุผลสอบสตง.(8) ตรวจโครงการควมคุมอาคารเขตเทศบาลนคร/เมือง ไม่ปลอดภัย-ผิดกม.อื้อ
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา