รายละเอียด:

'แจกแท็บเล็ตนักเรียน' ผลาญ6พันล้าน 'ซิมคนจน' ระวังซ้ำรอย
วันที่: 22 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: แนวหน้า
'แจกแท็บเล็ตนักเรียน' ผลาญ6พันล้าน