เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร. เวียงทอง สีพันดอน ประธานองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคารวะประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุคำ แสงแก้วมีไชย อัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเข้าร่วมประชุมการหารือในครั้งนี้ด้วย การมาเยือน สตง. ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสององค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วยังก่อให้เกิดความร่วมมือทวิภาคีในอนาคตด้วย
 
 
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว
ปตง. ให้การต้อนรับ สตง.ลาว