เมื่อวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562