นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหารา
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง