2564-01-14

พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

พิธีลงนามสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (แห่งใหม่) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2564-01-14

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

2564-01-08

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

2564-01-01

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

2563-12-24

 พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting)”

2563-12-21

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting)”

งานแถลงข่าว สตง. นำร่อง ปี 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ” ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ (อาคารบี) กรุงเทพมหานคร

2563-12-21

งานแถลงข่าว สตง. นำร่อง ปี 64 ถึงทีบอกลา “กระดาษ” ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ (อาคารบี

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรม" (สำหรับการตรวจสอบธุรกิจกิจการสาธารณูปโภค)

2563-12-14

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรม"

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย” (การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ)

2563-12-14

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย” (การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Pages