โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.

18/09/2563

โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)”

17/09/2563

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หลักสูตร “เกษียณแสนสุข (Happy Retirement)”

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 3 จังหวัดชลบุรี

2563-09-15

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 3 จังหวัดชลบุรี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563

2563-09-15

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

2563-09-14

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก

โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11/09/2563

โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี

2563-09-10

โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง" รุ่นที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี

การประชุมประจำวาระ 2 ปี ของคณะกรรมการด้านการแบ่งปันความรู้ของ ASEANSAI ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์

2563-09-09

การประชุมประจำวาระ 2 ปี ของคณะกรรมการด้านการแบ่งปันความรู้ของ ASEANSAI ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์

2563-09-07 การฝึกอบรมผ่านระบบ Online แบบถ่ายทอดสด (Live) ระหว่างประเทศ ตามโครงการพัฒนา "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 9

2563-09-07

การฝึกอบรมผ่านระบบ Online แบบถ่ายทอดสด (Live) ระหว่างประเทศ ตามโครงการพัฒนา "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 9

Pages