สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2563-08-28

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยธรรมชาติผ่านบริการโทรศัพท์เค

2563-08-24 โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2563-08-24

 โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 41

2563-08-19

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 41

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

2563-08-12

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเทพธิดารามวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัย มงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88

11-08-2563

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดเทพธิดารามวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพร

พิธีเปิดโครงการพัฒนา "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 9

2563-08-05

พิธีเปิดโครงการพัฒนา "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 9

การประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 55 แบบออนไลน์ (The 55th Virtual Governing Board Meeting)

29-07-2563

การประชุมคณะมนตรีขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 55 แบบออนไลน์  (The 55th Virtual Governing Board Meeting)

2563-07-29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานคดีและการบังคับคดี" โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บายยูเอชจี กรุงเทพมหานคร

29-07-2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานคดีและการบังคับคดี" โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บายยูเอชจี  กรุงเทพมหานคร

2563-07-28 สตง.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

28/07/2562

สตง.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลว

Pages