2563-07-24 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

24/07/2563

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2563-07-24 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

24/07/2563

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาท

2563-07-20 มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็ก จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

20/07/2563

มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  รับมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็ก จาก

2563-07-20 พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence For Audit) ณ สำนักงานการตวจเงินแผ่นดิน

20-07-2563

พิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ (Artificial Intelligence For Audit) ณ สำนักงานการตวจเงินแผ่นดิน

การประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

03-07-2563

การประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร (วาระพิเศษ)

01-07-563

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร (วาระพิเศษ)

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

25-06-2563

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สตง. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

23-06-2563

 สตง. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 8

19-06-2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม

Pages