สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

03-06-2563

สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

04/05/2563

 สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

สตง. สมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)"

30/04/2563

สตง. สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

2563/03/12

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563

12/03/2563

 การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2563

การกำกับและติดตามการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

2563/03/05

การกำกับและติดตามการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 8

2563/03/04

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย(นธป.) รุ่นที่ 8

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

2563-03-02

โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย​ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

2563/02/29

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย​ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

Pages