โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

16/12/2562

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 1

13/12/2562

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 1

คตง. ผตง. และผู้บริหารระดับสูง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

12/12/2562

คตง. ผตง. และผู้บริหารระดับสูง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี

สตง. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (Internaional Anti- Corruption Day)

09/12/562

สตง. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (Internaional Anti- Corruption Day)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

05/12/2562

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

03/12/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง

คณะผู้แทนจากสตง. ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง. ประเทศไทย

18/11/2562

คณะผู้แทนจากสตง. ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง. ประเทศไทย

สตง .ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

18/11/2562

2562-11-18  สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบระบบขนส่งทางราง" รุ่นที่ 2

11/11/2562

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบระบบขนส่งทางราง" รุ่นที่ 2

Pages