แหล่งที่มา: 
รายการเข้มข่าวค่ำ - สถานีโทรทัศน์ PPTV
วันที่: 
2 เมษายน 2561