แหล่งที่มา: 
สถานีวิทยุโทรทัศน์ Thai PBS
วันที่: 
2 กันยายน 2562
นายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ในรายการ "เปิดปม" ตอน "ตลาดวายนวัตวิถี" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  Thai PBS