แหล่งที่มา: 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
วันที่: 
2 กันยายน 2562
รายการ HERO ต้านโกง ตอน "ไม่ชอบมาพากล...อาหารกลางวันเด็ก" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย