แหล่งที่มา: 
รายการ “THE KEY ไขการเมือง...เรื่องใกล้ตัว” - สถานีโทรทัศน์ TNN 24
วันที่: 
30 เมษายน 2561