รายละเอียด:

ประกาศ สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดฯ
วันที่: 27 กันยายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง